Credits

Autorami projektu strony są Karol Jałochowski i Tomek Baran. Oni również odpowiedzialni byli za wykonanie wszystkich sekcji do końca roku 1998 oraz stałe elementy.
Karol, Tomek - bardzo dziękuję!

Przeglądanie

Strony najlepiej oglądać przy użyciu Netscape 3.0
i wyżej (lub Exploder > 2.1), w co najmniej 256
kolorach, z fontami Arial CE, kodowanie Win1250Problemy z polskimi znakami

Aby polskie litery były prawidłowo widziane na ekranie należy:


Netscape
wybrać na górnym pasku przeglądarki Menu 'Options'
kliknąć na napis 'Document Encoding'
wybrać opcję 'Central European(WIN1250)'
(warto zapamiętać tę zmianę wybierając 'Set Default')
Internet Explorer
rozwinąć okienko 'View' i wybrać z menu 'Options'
na zakładce 'Ogólne' kliknąć 'Międzynarodowe'
wybrać zestaw znaków środkowoeuropejski, czcionkę arial,
kodowanie MIME Windows-1250