AntiMusick czerwiec 1999

Koncert elektronicznej awangardy - Postindustrialna muzyka dla postindustrialnego spoleczeństwa
BLACK FUNERAL Moon of Characith (Full Moon)
BOGUS BLIMP Men-Mic (Jester)
LISA GERARD & PIETER BOURKE Duality (4AD)
WIERZBA 1999 Earth Extermination (Fluttering Dragon)